Jazykový certifikát

Jazykový certifikát je jazykový doklad o  jazykovej úrovni používateľa. Úroveň jazyka sa hodnotí v Európe podľa 6 stupňovej hodnotiacej škály (A1, A2, B1, B2, C1, C2), ktorá sa označuje ako Spoločný európsky rámec pre jazyky.
Hodnota jazykového certifikátu spočíva v jeho akceptovaní ako jazykového dokladu. Čím renomovanejšia inštitúcia ho vystaví, tým sa jeho akceptovanie zvyšuje:
 • na univerzitách (doma aj v zahraničí),
 • v práci – požiadavka zamestnávateľov.
E – KU Inštitút jazykovej a interkultúrnej komunikácie v Nitre je najväčší držiteľom jazykových licencií v SR s oprávnením vykonávať tieto jazykové skúšky: TOEFL, štátne jazykové skúšky, skúšky Goetheho inštitútu, City & Guilds a skúšky ECL.
Po úspešnom absolvovaní skúšok v E – KU sa účastníkom skúšok vystavujú jazykové certifikáty.
Všetky tieto certifikáty sú medzinárodne uznávané. Domáce štátne jazykové skúšky majú veľkú mieru uznávania v SR.
Pozrite si plagátik, kde uvidíte stručný prehľad výhod jazykových certifikátov!

Význam pre maturantov: uznávanie jazykových certifikátov ako náhrada maturity z cudzieho jazyka

Význam náhrady maturity

Upozornenie na nesprávne pochopenú interpretáciu náhrady maturity
 • V poslednej dobe sme sa stretli u stredoškolákov s nesprávnou formou interpretácie náhrady maturity z cudzieho jazyka. Akoby sa dostali do opozície dve rovnocenné veličiny "maturita" verzus "náhrada z maturity“ (formou získaného certifikátu).
  Nie je to tak. Ak stredoškolák využije možnosť, že nepôjde maturovať z cudzieho jazyka, získava aj ďalšiu pridanú hodnotu. Jazykový certifikát mu otvára „do slova a do písmena“ ďalšie horizonty, ktoré mu klasická maturita neposkytuje! V E – KU Inštitúte JaIK vieme uviesť množstvo prípadov, keď sa študenti s certifikátmi dostali priamo na zahraničné univerzity, resp. pracoviská. Napríklad s certifikátmi Goetheho inštitútu na všetky univerzity v nemecky hovoriacich krajinách, dokonca certifikát Goethe–Zertifikat B2 musia predložiť všetci lekári, ktorí chcú pracovať v Nemecku! So skúškou TOEFL vás zoberú na americké, kanadské a iné európske univerzity (inak pravidelne monitorujeme u kandidátov skúšok, na ktorých univerzitách a pracoviskách sa od nich tento jazykový doklad vyžaduje), atď. Zúčastniť sa na maturitnej skúške alebo mať náhradu maturity z cudzieho jazyka nie sú teda na pomyselných váhach v rovnováhe, pretože “náhrada“ prevažuje – či sa to niekomu páči, alebo nie! Veď Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ju nezaviedlo asi samoúčelne.
  K maturite môžeme prechovávať pocity nostalgie, úcty k tradícii... a áno, otvorene hovoríme, že netreba ju platiť. Avšak získaný certifikát je investíciou do vlastného vzdelania a dokonca sa tieto peniaze často aj vrátia. V zahraničí musia študenti bez certifikátu absolvovať povinné jazykové kurzy, za ktoré treba zaplatiť. Alebo skončia opäť u nás, aby si skúšku urobili, lebo v modernom svete je jazykový certifikát požadovaný, kamkoľvek sa pohnete.
  Maturita je časovo a aj vedomostnou úrovňou vhodný moment na to, aby mladý človek absolvoval jazykovú skúšku a získal certifikát.

Prečo uprednostniť jazykový certifikát pred maturitou?

 • jazykový certifikát je medzinárodne akceptovaný doklad o vašej jazykovej úrovni,
 • umožňuje úspešný vstup na zahraničné univerzity - podmienka mnohých univerzít na prijatie študenta (napr. skúšky Goetheho inštitútu, TOEFL, Cambridge atď.),
 • zvýšenie šancí na trhu práce - podmienka mnohých zahraničných zamestnávateľov atď.
! Náhrada maturity = nemusíš maturovať + získavaš medzinárodne platný jazykový certifikát pre potreby štúdia a praxe