Skúšky Goetheho inštitútu

E - KU Inštitút JaIK bol prvým neštátnym zariadením v Česko-Slovensku, ktorý sa stal Skúškovým centrom Goetheho inštitútu, ktoré zabezpečuje medzinárodné skúšky z nemčiny na všetkých jazykových úrovniach od A1 až po C2 v súlade s Európskym referenčným rámcom. Ide o skúšky Start Deutsch 1, Start Deutsch 2, ZD, Goethe-Zertifikat B2, Goethe-Zertifikat C1, ZOP, a ZDfB. (Skúška ZMP bola od jesene 2007 zrušená a nahradená dvoma skúškami - Zertifikat-Goethe B2 a Zertifikat-Goethe C1).
Úspešní absolventi skúšky ZOP (Zentrale Oberstufenprüfung) majú otvorené dvere na všetky nemecké, rakúske a švajčiarske univerzity, pretože táto skúška ich oslobodzuje od prijímacích jazykových skúšok.

Prehľad skúšok