Náhrada maturity

Podľa platnej legislatívy MŠ SR sú vybrané jazykové skúšky uznané ako náhrada maturity z cudzieho jazyka.
Ponuka E – KU (všetky uvedené skúšky platia ako náhrada maturity):

ANGLICKÝ JAZYK
  • Štátne jazykové skúšky: základná (B2), všeobecná (C1) a špeciálna (C2).
  • City & Guilds: International ESOL Diploma Achiever (B1), International ESOL Diploma Communicator (B2), International ESOL Diploma Expert (C1).
  • TOEFL: B1 (od 47 bodov do 59 bodov), B2 (od 60 bodov do 79 bodov), C1 (od 80 bodov do 99 bodov), C2 (od 100 bodov).
NEMECKÝ JAZYK
  • Štátne jazykové skúšky: základná (B2), všeobecná (C1) a špeciálna (C1 – C2).
  • Skúšky Goetheho inštitútu: Zertifikat Deutsch (B1), Goethe-Zertifikat B2 (B2), Goethe-Zertifikat C1 (C1), Zentrale Oberstufenprüfung (C2) .
FRANCÚZSKY, TALIANSKY, ŠPANIELSKY, RUSKÝ JAZYK
  • Štátne jazykové skúšky: základná (B2), všeobecná (C1) a špeciálna (C2)

Naše odporúčania pre maturantov a stredoškolákov:

  • Využiť jesenné termíny skúšok (najneskôr zimné), pretože žiak musí požiadať riaditeľa SŠ o uznanie jazykového certifikátu do 31. marca. V prípade niektorých medzinárodných certifikátov sa čaká na potvrdenie od 4 do 6 týždňov. K tomu treba pripočítať čas potrebný na preloženie certifikátu.
  • Žiak musí spolu so žiadosťou predložiť overený preklad jazykového certifikátu do slovenského jazyka. (V prípade záujmu sa môže overený preklad vypracovať v E – KU Inštitúte JaIK. Zľava: 30 %). Toto sa nevzťahuje na štátne vysvedčenia, ktoré sú vydané v štátnom jazyku.
  • Jazykový certifikát nesmie byť vydaný skôr ako dva roky pred termínom konania maturitnej skúšky..
  • Súčasní tretiaci – stredoškoláci si môžu „načasovať“ jazykovú skúšku už v tomto šk. roku , čím si uľahčia situáciu v maturitnom ročníku..